تاور کرین در مشهد

تاورکرین H3023

تاورکرین پتن 12 تن - مدل 91 - 40 متر ارتفاع - 55 متر بازو - کامل روی تریلی - درجه یک فروشی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۰:۵۳ | مژدکانلو